Zasady płatności

Zasady płatności reguluje UCHWAŁA NR XXXVIII/730/2018 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ