Zasady płatności

Zasady płatności reguluje UCHWAŁA NR X/189/2019 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ