Zasady płatności

Zasady płatności reguluje Uchwała nr XL/953/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej