OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

Szanowni Państwo !

W związku rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz z zaistniałą sytuacją epidemiczną priorytetem dla nas jest zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców  i pracowników przedszkola. Dlatego bezwzględnie stosując się do rygorystycznych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego informuję o konieczności zapoznania się z obowiązującymi procedurami oraz proszę o podpisanie i złożenie oświadczenia osobiście pracownikowi przedszkola w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie funkcjonują grupy zbiorcze. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola tylko i wyłącznie w godzinach pracy oddziału. Do szatni będą mogli wejść w razie konieczności tylko rodzice dzieci, które są w okresie adaptacyjnym wyposażeni w środki ochrony osobistej/ maseczki, dezynfekcja rąk/i przy zachowaniu bezpiecznej odległości 1,5 m. Pozostałe dzieci będą odbierane przed wejściem p-la i odprowadzane do sal przez pracowników.

 

W załączeniu przesyłam:

1)     PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU

2)     PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA LUB ZACHOROWANIA NA COVID 19

3)     PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

4)       OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Z wyrazami szacunku Bogusława Kajstura