Zajęcie z zakresu kształtowania pojęć liczbowych.

Dnia 9.03 2016 w grupie Myszki odbyło się zajęcie z zakresu kształtowania pojęć liczbowych.

Temat : Wiejskie podwórko – zabawy dydaktyczne rozwijające pojęcia liczbowe
u dzieci.

Data: 9.03.2016

Prowadzący: Maria Wątor

Grupa wiekowa: 5- latki

Cele ogólne zajęcia:
• wdrażanie dzieci do pokonywania trudności w zadaniach wymagających wysiłku intelektualnego jako podstawy do kształtowania emocjonalnej dojrzałości
do uczenia się matematyki
• dobranie odpowiednich czynności, które warunkują posługiwanie się przez dziecko konkretnymi operacjami myślowymi
Cele szczegółowe:
• liczenie w określonym zakresie;
• przeliczanie elementów i dopełnienie do wskazanej liczby;
• klasyfikowanie przedmiotów i tworzenie kolekcji
• kształtowanie orientacji przestrzennej
• kształtowanie logiki myślenia i umiejętności pokonywania trudności
• uważne słuchanie objaśnień nauczycielki.

Metody:
– oglądowa
– podająca
– problemowa
– praktycznego działania

Formy: zespołowa i indywidualna

Środki dydaktyczne: kartoniki z liczbami;; płyty CD pt Kraina przedszkolaka; obrazki zwierząt do tworzenia zbiorów; makaron, sznureczki dla każdego dziecka; instrumenty perkusyjne

Przebieg:
1. Powitanie dzieci , wspólny śpiew piosenki „Koło, kwadrat, trójkąt”
2. Małe gąski – na każdym stoliku znajduje się inna liczba, która wskazuje ile gąsek ma mama gęś. Zadaniem dzieci jest naklejenie na kartonik określonej liczby gąsek.
3. Odszukaj liczbę – każde dziecko otrzymuje kartonik z dowolną liczbą oczek; przelicza je. Na sali umieszczone są tabliczki z liczbami . Zadaniem dzieci jest odszukanie i ustawienie się przed tabliczką z taka samą liczbą oczek. Następnie dzieci wymieniają się kartonikami i powtarzamy zabawę.
4. Wiejskie zwierzątka – dzieci przy każdym stoliku otrzymują plansze z zaznaczonymi pętlami. Każdej pętli przyporządkowana jest liczba oraz zwierzątko. Zadaniem dzieci jest segregowanie zwierząt i przyporządkowanie do określonych pętli w takiej ilości jaką wskazuje liczba przy pętli.
5. Kolorowe liczby – zabawa dydaktyczno-ruchowa; dzieci wykonują polecenia:
• Ile dzieci ustawi się przed pokazywaną liczbą?
• Której liczby brakuje i gdzie jest jej miejsce?
6. Koraliki – praca indywidualna; każde dziecko buduje koraliki z makaronu; długość koralików określa liczba umieszczona przy każdej z grup. /3,4,5.6/ Po wykonaniu tego zadania N proponuje dzieciom drugi etap zabawy czyli, dołożenie tylu koralików by razem było ich 10. / Wykonane korale dzieci zawieszają sobie na szyję/
7. Liczymy dźwięki – dzieci biegają w rytm bębenka; na sygnał ustawiają się twarzą do N., która mówi: podskoczcie tyle razy ile wskazuje liczba; tupnijcie tyle razy ile razy uderzę w bębenek ; klaśnijcie tyle razy ile razy ja podskoczę. Za każdym razem dzieci mówią jaka ma być liczba powtórzeń.
8. Zakończenie zajęcia.