Zajęcia matematyczne Myszki i Słoneczka

W piątek 26.02. odbyły się w przedszkolu międzygrupowe zabawy matematyczne. W zajęciu brały udział dzieci z grupy Myszki i Słoneczka.Podczas spotkania dzieci uczestniczyły w zabawach dydaktycznych z zakresu:
– orientacji przestrzennej

– klasyfikowania przedmiotów i tworzenia kolekcji

– uchwycenia rytmu w danym układzie i kontynuowanie go

– różnicowania kształtów geometrycznych i kolorów

– liczenia w określonym zakresie i dopełniania zbioru do wskazanej liczby.

Dzieci doskonale radziły sobie z wykonywaniem zadań i poleceń. Wykazały się  umiejętnością logicznego myślenia i pokonywania trudności oraz umiejętnością współdziałania w zespole. Wspólne zabawy zakończyły się gratulacjami i rozdaniem dyplomów dla każdego dziecka.