Zabawy matematyczne w grupie ” Biedroneczki”

Nasza grupa została wzbogacona o nowe pomoce do zajęć matematycznych. Zgodnie z założeniami dotyczącymi kształtowania umiejętności intelektualnych sprzyjających nauczaniu matematyki rozpoczęliśmy zabawy wykorzystujące nowe, atrakcyjne pomoce. Bawiliśmy się z ” wiatrakiem matematycznym”- rozpoznając kolory i figury,zapamiętując rytmy, graliśmy w matematyczne bingo przygotowujące nas do arytmetyki, a także liczyliśmy liczmany, wyszukiwaliśmy cyfry i oczka. Wszystko w atmosferze wesołej zabawy i elementów współpracy grupowej, bo przecież umiejętności społeczne są niezwykle cenne w dalszej edukacji. Dzieci chętnie uczestniczyły w  proponowanych zabawach.