Wycieczka do ZGO

6.06 dzieci z grupy Myszki i z grupy Słoneczka w ramach współpracy ze Strażą Miejską  realizacjąc temat : Jesteśmy strażnikami przyrody, uczestniczyły w wycieczce do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Bielsku – Białej. Dzieci odwiedziły również znajdujące się w pobliżu schronisko dla zwierząt.
Podczas spaceru ścieżką edukacyjną w ZGO dzieci miały możliwość sprawdzenia wiedzy n/t segregowania śmieci i ich wtórnego wykorzystania. Oglądały również film edukacyjny, który w przystępny sposób uporządkował wiadomości dzieci w tym zakresie. Jesteśmy wdzięczni za to pouczające spotkanie , które stanowi znaczacy krok w kształtowaniu postaw proekologicznych u dzieci.