Wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu

3 czerwca dzieci z naszego przedszkola wraz ze swoimi paniami wyjechały na wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Jest to miejsce, w którym dzieci obserwowały zwierzęta przebywające praktycznie w naturalnych warunkach. Nasi podopieczni mogli karmić muflony i daniele, które przemieszczały się wśród zwiedzających. W zagrodach zobaczyliśmy: żubry, jelenie szlachetne, sarny, dziki, żbiki i jenoty. Bezsprzecznie największymi atrakcjami wycieczki były: sokolarnia i sowiarnia, gdzie  sokolnicy prezentowali loty ptaków drapieżnych.
Wycieczka stworzyła okazję do poznania i obserwacji dzikiej przyrody wraz z jej mieszkańcami.  BYŁO SUPER!!!