WAŻNE OGŁOSZENIE

 Szanowni Państwo,

W związku z komunikatem premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 11.03.2020 r. z powodu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej zwanej  „COVID-19” podjęta została decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach.

W dniach od 12.03 -25.03.2020r. nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Od poniedziałku tj. 16.03- 25.03. 2020r. wszystkie placówki przedszkolne będą ZAMKNIĘTE.

W szczególnych przypadkach, kiedy rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki dzieciom przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w dniach 12.03-13.03.2020r.

Jednocześnie informujemy rodziców, że zgodnie z Ustawą z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  „COVID-19”, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 poz.374 ) art. 4 ust. 1 i 2 rodzicom dzieci w  wieku do 8 lat przysługuje w takiej sytuacji zwolnienie z pracy i zasiłek opiekuńczy.