Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia NNW w Przedszkolu nr 49. Osoby chętne prosimy   o wypełnienie oświadczenia (zał. nr 1)  i dostarczenie go  do nauczycieli grup oraz opłacenie składki w kwocie 46,00 zł – nr konta do wpłaty dostępny w załączniku. Rodzice dzieci, którzy indywidualnie ubezpieczają dziecko prosimy o przesłanie stosownego oświadczenia (zał. nr 2).

Przypominam, iż ubezpieczenie dzieci jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Zał nr 1 – Oświadczenie

zał. nr 2 Oświadczenie – rezygnacja z ubezpieczenia w Przedszkolu

BB Przed 49 oferta info rodzice .

INTERRISK zgłoszenie roszczenia

Obowiązek Informacyjny Administratora danych osobowych

OWU_Edu_Plus 01.14.05.2020

PDiO Oddział 2020.05 – opcja ochrona

Przelew składki EDU 2020

Jak zapłacić składkę