„ Przedszkole Nr 49 w akcji antytytoniowej”

     Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Przedszkole, jako partner w procesie edukacji i wychowania dziecka ma istotny wpływ na kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych. Stąd udział naszego przedszkola w realizacji II edycji programu „ Czyste powietrze wokół nas”, koordynowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną, w której wzięły  udział 72 placówki z województwa śląskiego. Świadomi istoty problemu i jej znaczenia dla prawidłowego rozwoju dziecka nasze koleżanki-Maria Wątor, Miranda Średniawa- z wielkim zapałem realizowały program profilaktyki antytytoniowej w grupach dzieci 6 letnich. Efektem pracy dzieci i nauczycieli jest zdobycie III miejsca w  wojewódzkim konkursie na tekst „Piosenki o Dinku”. To właśnie z tej okazji gościliśmy w naszym przedszkolu, w dniu 26.11.2010r. przedstawicielki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, które wręczyły laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody. Nasze przedszkolaki dumne z tego sukcesu, przygotowały program artystyczny poświęcony akcji antytytoniowej. Wśród licznych  humorystycznych wierszy nie zabrakło naszej piosenki „ O Dinku”.
Dzieci samodzielnie wykonały antytytoniowe emblematy i udekorowały salę. Nasi goście z podziwem wysłuchali występów przedszkolaków. Dzieci wręczyły paniom wykonanego z odpadków i surowców wtórnych zabawnego Dinka. Jesteśmy dumni z naszych milusińskich oraz koleżanek. Myślę, że  podjęte  działania warte są propagowania i pozostaną w świadomości dzieci, a to przecież niezwykły sukces warty upowszechnienia.