Teatrzyk „Idzie wiosna”

23 maraca 2018 r. przenieśliśmy się w sam środek lasu, który właśnie budzi się do życia. Poznaliśmy kilka zwierzątek i wraz z nimi zmiany zachodzące w przyrodzie na wiosnę. Dowiedzieliśmy się także jak bohaterowie przedstawienia przygotowują się do nowej pory roku. Poznaliśmy także słowiańska tradycję topienia marzanny.