Świąteczny konkurs „OZDOBY CHOINKOWE”

Przedszkole nr. 49 w Bielsku – Białej ogłasza konkurs „OZDOBY CHOINKOWE”. Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami do wspólnego wykonana ozdoby choinkowej i dostarczenie jej do wychowawców grup do dnia 15.12.2017.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „OZDOBY CHOINKOWE”

 • 1

Organizator konkursu plastycznego

Organizatorem konkursu jest dyrektor Przedszkola nr.49 w Bielsku-Białej mgr Bogusława Kajstura. Koordynatorem konkursu jest mgr Agnieszka Sobaniak.

 • 2

Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanej ze świętami bożonarodzeniowymi, a także pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dziecka i rodziców. Konkurs umożliwia ponadto wspólne przeżywanie radości i satysfakcji w gronie rodzinnym. 

 • 3

Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków Przedszkola nr 49 w Bielsku – Białej wraz  z Rodzinami.

 • 4

Warunki przyjęcia

 1. Dziecko dostarcza wyłącznie jedną ozdobę choinkową.
 2. Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją twórczą dziecka i rodzica.
 3. Ozdoba choinkowa nie może być kupiona, ale własnoręcznie wykonana.
 4. Prace konkursowe należy dostarczyć wychowawcom grup do dnia 15 grudnia 2017 roku.
 5. Każda praca na odwrocie powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem przedszkolaka.
 6. Przedszkole zastrzega sobie prawo do prezentowania prac w swojej placówce oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

 • 5

Kryterium oceny prac

Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę  następujące kryteria:

a)zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem;
b) oryginalność wykonanej ozdoby;

 1. d) estetykę wykonania pracy;
 2. e) kreatywność;
 3. f) wkład dziecka w wykonaną pracę.
 • 6

 

Nagrody

 

Dla uczestników konkursu są przewidziane nagrody oraz dyplomy.

 

 • 7

Kryterium przyznawania punktów

 • Każdej pracy konkursowej zgłoszonej przez Rodzinę do konkursu zostaje nadany numer porządkowy.
 • Członkowie Jury na kartach punktacji mogą przyznawać punkty zgodnie z upodobaniami od 1 do 5.
 • Najwięcej punktów otrzymuje najlepsza praca zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie konkursu.
 • Każdy członek Jury głosuje indywidualnie.
 • Głosy zlicza Komisja Konkursowa.
 • Głosowanie jest tajne. 
 • 8

Przebieg konkursu

 1. Powitanie.
 2. Zapoznanie z regulaminem.
 3. Przedstawienie porządku konkursu.
 4. Powołanie protokolanta.
 5. Powołanie składu Jury konkursu.
 6. Powołanie komisji konkursowej.
 7. Przekazanie kart punktacji.
 8. Głosowanie.
 9. Zebranie kart przez komisję konkursową.
 10. Podliczenie punktów i ogłoszenie wyników.
 11. Sporządzenie i podpisanie protokołu. 

 

 • 9

Postanowienia końcowe

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na  tablicy ogłoszeniowej, jak i na stronie internetowej przedszkola.