Spotkanie ze strażą miejską

29.05 dzieci z naszego przedszkola, po raz kolejny spotkały się z przedstawicielem Straży Miejskiej. Temat spotkania dotyczył  obrony przed agresywnym psem. Dzieci poznały zasady prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia, ale również rozmawiały n/t potrzeb hodowanych pupili.