SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW NA SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ

13 listopad GODZ 15.30

 

GŁÓWNE TEMATY SPOTKANIA:

  •  OMÓWIENIE CZYNNIKÓW WARUNKUJĄCYCH PRAWIDŁOWY ROZWÓJ MOWY DZIECKA

 

  • METODY WCZESNEJ STYMULACJI PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU MOWY DZIECKA

 

  • ZASADY WSPÓŁPRACY LOGOPEDY Z RODZICEM DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH
    W PRZEDSZKOLU