Rozwój mowy dziecka

Jeżeli Twoje dziecko ma zaburzoną mowę  pomoże Ci logopeda.

– Im wcześniej się zgłosisz, tym korzystniej dla dziecka. Z młodszym dzieckiem pracuje się szybciej i skuteczniej.
– Do dziecka mów od urodzenia normalnym językiem dorosłych. Naśladowanie takiej mowy utrudnia naukę prawidłowej wymowy.
– Jeżeli dziecko nie gaworzyło sprawdź, czy dobrze słyszy.
– Jeżeli zauważysz nieprawidłową budowę narządów mowy, jak najszybciej zgłoś się do lekarza.
– W momencie, gdy dziecko nie mówi do trzeciego roku życia, nie czekaj, aż z tego „ wyrośnie”. Skorzystaj z pomocy specjalisty.
– Nie dopuść, aby twoje dziecko poszło do szkoły z wadą wymowy. Źle mówiąc dziecko źle czyta i pisze.
– Zachęcaj dziecko do mówienia, nawet wtedy, gdy jego wymowa jest zaburzona. Bądź cierpliwym rodzicem w trakcie ćwiczeń.

Etapy rozwoju mowy dziecka:

I okres melodii (0-1 rok życia), komunikuje się z dorosłymi za pomocą krzyku, gaworzy, pod koniec tego okresu wymawia pierwsze
wyrazy: mama, tata, baba.

II okres wyrazu (1-2 rok życia), dziecko po 2 roku życia posługuje się językiem biernym, używa prawie wszystkich samogłosek z wyjątkiem nosowych (ą, ę) oraz wymawia niektóre spółgłoski (p, b, m, t, d, n, k, ś, ź, ć, dź, ch). Pozostałe zastępuje innymi.
Wypowiada się jednowyrazowo: np. pomidor – midol,

III okres zdania (2-3 rok życia), pod koniec tego okresu dziecko porozumiewa się prostymi zdaniami, wymawia wszystkie samogłoski i spółgłoski
(p, pi, b, bi, m, mi, n, ni, f, fi, w, wi, t, d, n, l, li);

IV okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia dziecka). 4 lat – wymawia głoski s, z, c, dz. Mowa ulega dalszemu doskonaleniu.
5-6 lat – wymawia głoski sz, ż, cz, dż, r.

Profilaktyka :

– Wypowiedzi osób dorosłych powinny być poprawne, bez zmiękczeń.

– Nie należy zaniedbywać chorób uszu, gdyż nie leczone mogą powodować niedosłuch.

– Wskazane jest częste opowiadanie dziecku bajek, czytanie, oglądanie wspólne filmów i rozmawianie na ich temat.

– Nie wolno poprawiać wymowy dziecka, żądać by kilkakrotnie powtarzało dane słowo, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę.

– Nie należy wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek. Dziecko nie przygotowane pod względem sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicujące słuchowo dźwięki mowy, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo.

– Jeśli dziecko osiągnęło już wiek, w którym powinno daną głoskę wymawiać, a nie robi tego, zasięgnij  porady logopedy.

– zachęcaj dziecko do jedzenia twardych przekąsek/ jabłko, marchewka/ nie odkrawaj skórki z chleba/

Przeczytaj  swojemu dziecku wierszyk i porozmawiaj na jego temat:

Droga mamo, drogi tatku,

Smoczek nie jest dla trzylatków.

Odkąd ząbki mleczne mam, to już ugryźć umiem sam.

Precz butelki i smoczusie,

Niech się cieszą tym dzidziusie.

Jabłko, krążek marcheweczki to najlepsze przekąseczki.

Gryzę, żuję i połykam, a jedzenie w gardle znika.

Język zaś jak akrobata w mojej buzi szybko lata.

Każdy zatem niechaj słucha

Apelu małego zucha:

„ Ząbki służą do gryzienia

I niech nikt tego nie zmienia.

Kto o ząbki swoje dba zawsze piękną mowę ma”

                                                      Bogusława Kajstura