Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-8.00 Schodzenie dzieci

• Czynności opiekuńcze
• Zabawy swobodne
• Tworzenie okazji do wymiany informacji
• Rozmowy indywidualne z dziećmi
• Zabawy ruchowe
• Kontakty z rodzicami

8.00-8.30 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

• Zabawy integracyjne,
• Ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem,
• Zabawy konstrukcyjne,
• Zabawy rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,
• Rysowanie,
• Zabawy dydaktyczne

8.30-8.45 Przygotowanie do śniadania

• Zabiegi higieniczne
• Czynności samoobsługowe
• Pełnienie dyżurów w grupach starszych

8.45-9.15 Śniadanie

• Wpajanie zasad dobrego wychowania
• Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

9.15-11.15 Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez:

• Zabawy dowolne
• Zajęcia dydaktyczne różnego typu
• Przebywanie na świeżym powietrzu, wycieczki, spacery
• Obserwacje przyrodnicze
• Tworzenie sytuacji do obserwowania, eksperymentowania,podejmowania zabaw badawczych,
konstrukcyjno-technicznych
• Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą
• Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe

11.15-11.30 Przygotowanie do obiadu

• Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne

11.30-12.00 Obiad

• Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych, praca dyżurnych

12.00-14.15 Odpoczynek po obiedzie ( grupy młodsze leżakowanie)

• Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie
• Czynności opiekuńcze
• Zabawy dowolne
• Tworzenie warunków do aktywności ruchowej
• Zajęcia dodatkowe

14.15-14.30 Podwieczorek

• Samodzielne spożywanie posiłków, wyrabianie nawyków higieniezno-kulturalnych, praca dyżurnych

14.30-17.00 Rozchodzenie się dzieci

• Zabawy sw obodne w sali i ogrodzie
• Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań
• Kontakty z rodzicami
• Prace porządkowe
• Praca kompensacyjno- wyrównawcza w grupach starszych