Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 – 8.00        schodzenie się dzieci w sali, czynności opiekuńcze , zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.

 8.00 –  8.30    Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy integracyjne,   ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe , kołowe i ze śpiewem, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia poranne.                                   

8.30 –  8.45      Przygotowywanie do śniadania: samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i  samoobsługowych.

8.45 –  9.15      Śniadanie – wdrażanie dzieci i utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

9.15 – 10.30   Zajęcia organizowane z całą grupą zgodnie z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego( wspomaganie rozwoju dzieci poprzez zajęcia dydaktyczne różnego typu, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania ,wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, gry zabawy ruchowe ,zajęcia sportowe.)

10.30 – 11.30   Przebywanie na powietrzu, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę, samorzutne zabawy odprężające i umożliwiające różnorodne formy ruchu. Zajęcia dowolne. Obserwacje przyrodnicze. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne z dzieckiem.

11.30 –  11.45  Przygotowywanie   do obiadu  – samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i  samoobsługowych.

11.45 – 12.15   Obiad – pomoc dyżurnych  w nakrywaniu do stołu, przyzwyczajanie wychowanków do spożywania urozmaiconych potraw, wdrażanie dzieci i utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

12.15 – 14.00   Poobiedni odpoczynek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali i na powietrzu, czytanie bajek, słuchanie muzyki. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, spacery, dobrowolne zajęcia z religii

14.00  –  14.15 Przygotowywanie do podwieczorku– samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i  samoobsługowych.

14.15  – 14.30  Podwieczorek-  wdrażanie dzieci i utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków.

14.30  – 17.00  Rozchodzenie się dzieci do domów- zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach. Zabawy w  ogrodzie. Prace  porządkowe.  Kontakty indywidualne z rodzicami.