Rada Rodziców

 

Konto Rady Rodziców

BANK PEKAO SA
Nr konta 03 1240 1170 1111 0000 2715 8106