Procedura zapisu dzieci do przedszkoli na dyżur wakacyjny

Podstawa prawna – uchwała nr XXIX/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie funkcjonowania bielskich placówek przedszkolnych   w   lipcu   i   sierpniu   (zmieniona uchwałą                                  nr XIII/286/2003 z dn. 1 lipca 2003r.).

Zapisy do przedszkoli dyżurujących trwają w okresie od 1 do 31 maja 2017r.

  1. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów, przedszkolu.
  2. Przy zapisie dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) składają wypełnioną kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Formularz karty zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) pobierają w przedszkolu macierzystym, po wypełnieniu części II przez dyrektora tej placówki.
  3. Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) podpisują umowę obligującą do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości i na zasadach określonych                w obowiązującej uchwale w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych.