Plan dyżurów przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 1 uchwały nr XXIX/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2000 roku, w sprawie funkcjonowania bielskich placówek przedszkolnych w lipcu i sierpniu (zmienionej uchwałą nr XIII/286/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku) przedstawiam do wiadomości plan dyżurów przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej.

Procedura obowiązująca przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola na okres wakacji.

1.     Zgłoszenie dziecka do przedszkola dyżurującego odbywa się w okresie od 1 do 31 maja 2018 roku.

2.     Rodzice (opiekunowie prawni) pobierają kartę zgłoszenia w swoim macierzystym przedszkolu.

3.     Wypełnioną kartę zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) składają w wybranym, spośród wskazanych w planie
dyżurów, przedszkolu.

4.     O przyjęciu dziecka decyduje dyrektor na podstawie kolejności zgłoszeń.

5.     Potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest zawarcie umowy z przedszkolem

Plan dyżurów dostępny tutaj Plan dyżurów