Powitanie Wiosny

Dnia 21 marca odbyło się uroczyste powitanie Wiosny. Pożegnaliśmy Zimę, wysyłając ją do dalekiej Afryki, a przywitaliśmy Panią Wiosnę. Wesoły i kolorowy korowód przedszkolaków przeszedł przez osiedle. Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosenki i grę na instrumentach usłyszała Pani Wiosna i zimie wrócić nie pozwoli !