Portal dla rodziców -informacje

Informacja dla rodziców Logowanie do systemu odbywa się pod adresem https://przedszkola.wizja.net/logowanie

Aby uzyskać dostęp do systemu należy dostarczyć do placówki adres mailowy. Po zarejestrowaniu adresu mailowego przez pracownika placówki, na adres mailowy wysyłana jest informacja o haśle. Hasło jest generowane automatycznie i może być zmienione przez użytkownika.
Pierwsze logowanie W celu zalogowania się do systemu należy wejść na stronę internetową z dowolnej przeglądarki www : https://przedszkola.wizja.net/logowanie , następnie uzupełnić pola „Email” – należy wpisać podany w placówce pełny adres email, „Hasło” – należy skopiować hasło ze skrzynki i wkleić w pole. Uwaga: Proszę zwrócić uwagę czy nie jest włączony przycisk „caps lock” na klawiaturze. Przy pierwszym logowaniu system może poprosić o zmianę hasła .

Stare hasło – należy wkleić hasło przysłane na adres mailowy (lub wpisać ręcznie), Nowe hasło – należy wpisać nowe hasło, Powtórz nowe hasło – należy wpisać takie samo hasło jak w polu powyżej.

Zmiana hasła Po zalogowaniu do strony „Przedszkola”, jeśli system nie poprosi o zmianę hasła automatycznie możliwa jest zmiana hasła użytkownika. W tym celu należy wcisnąć przycisk  , a następnie uzupełnić formularz jak wyżej.

Podgląd informacji Po zalogowaniu do strony przedszkoli, po lewej stronie rodzic może wybrać go informacje, które chce przeglądać :
W płatnościach wyświetlane są informacje o naliczonych opłatach dla wszystkich dzieci oraz lista obecności.