Podstawa programowa

DRODZY RODZICE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Programy wychowania i nauczania

Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich

W roku szkolnym 2016/2017 pracujemy w oparciu o program:

  • „Od zabawy do nauki” – Program edukacji przedszkolnej -dobre praktyki  autorstwa D. Kucharska
  • „Kocham dobrego Boga” – program kształcenia religijnego dzieci 5-6 letnich red. E. Osewska,ks. J. Stala, wydawnictwo „ Jedność” Nr ( AZ-O-03/1 ) z 10.03.2003r.
  • „Program gimnastyki korekcyjnej” – J. Nabielska