Podstawa programowa

DRODZY RODZICE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Programy wychowania i nauczania

Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich

W roku szkolnym 2017/2018 pracujemy w oparciu o programy:

  • „Zbieram – poszukuję – badam” Program wychowania przedszkolnego:
    Autorki: Dorota Dziamska i Marzena Buchnat
  • „English Play Box”. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim autorstwa Doroty Sikora-Banasik i Eweliny Wilkos
  • „Kocham dobrego Boga” – program kształcenia religijnego dzieci 5-6 letnich red. E. Osewska,ks. J. Stala, wydawnictwo „ Jedność” Nr ( AZ-O-03/1 ) z 10.03.2003r.
  • „Program gimnastyki korekcyjnej” – J. Nabielska