Podstawa programowa

DRODZY RODZICE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Programy wychowania i nauczania

Program adaptacyjny dla dzieci trzyletnich

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy w oparciu o programy:

  • „Program wychowania przedszkolnego” Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
  • MULTISENSORYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLU. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU 3–6 LAT  Ewa Wodzicka-Dondziłło
  • „Kocham dobrego Boga” – program kształcenia religijnego dzieci 5-6 letnich red. E. Osewska,ks. J. Stala, wydawnictwo „ Jedność” Nr ( AZ-O-03/1 ) z 10.03.2003r.
  • „Program gimnastyki korekcyjnej” – J. Nabielska