„Podróże z Rokiem- kreatywne wprowadzanie kalendarza pór roku z wykorzystaniem pedagogiki Daltona”

W tym roku szkolnym dzieci 4 i 5 letnie realizują innowację pedagogiczną zatwierdzoną i wpisaną do rejestru przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach : „Podróże z Rokiem- kreatywne wprowadzanie kalendarza pór roku z wykorzystaniem pedagogiki Daltona” Aby przybliżyć państwu realizowane zagadnienia, kilka słów o planie Daltona w pedagogice :

Założenia pedagogiki Daltona opierają się na 3 podstawowych zasadach:

  • Uczeniu się samodzielności
  • Uczeniu się odpowiedzialności
  • Uczeniu się współpracy

Edukacja daltońska  przede wszystkim umożliwia dzieciom:

  • swobodę w wykonywaniu działań
  • naukę odpowiedzialności za siebie i za innych
  • zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie
  • możliwość włączenia w różnego rodzaje aktywności jednocześnie
  • naukę respektowania innych
  • naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy z innymi.

Ogólnie mówiąc celem tego systemu jest nauczyć dzieci dobrze używać swobody i odpowiedzialności. Kiedy ćwiczenie staje się zbyt trudne dla konkretnego dziecka by mogłoby uporać się z nim sam, nauczyciel służy pomocą. Powszechnie wiadomo, że wszystko, do czego dochodzimy sami jest łatwiejsze w zapamiętaniu niż większość lekcji prowadzonych przez nauczyciela. Inwencją nauczyciela będzie takie realizowanie zagadnień, aby dziecko samo mogło dojść do sedna problemu i wyciągnąć wniosek. Wszyscy jesteśmy pełni zapału, zatem do działań. Na naszej stronie będziecie państwo mogli zapoznawać się z postępami i sukcesami waszych dzieci, a poczucie własnej sprawczości i wartości napędzi dzieci do działania. POWODZENIA!