Plan dyżurów bielskich przedszkoli w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 1 uchwały nr XXIX/313/2000 Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2000 roku, w sprawie funkcjonowania bielskich placówek przedszkolnych w lipcu i sierpniu (zmienionej uchwałą nr XIII/286/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku) przedstawiam do wiadomości plan dyżurów przedszkoli w okresie przerwy wakacyjnej.

  1. Zapisy do przedszkoli dyżurujących trwają w okresie od 1 do 31 maja 2017 roku.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów, przedszkolu.
  3. Przy zapisie dziecka, rodzice (opiekunowie prawni) składają wypełnioną kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Formularz karty zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) pobierają w przedszkolu macierzystym, po wypełnieniu części II przez dyrektora tej placówki.
  4. Przy zapisie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) podpisują umowę obligującą do uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej uchwale w sprawie odpłatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych.

 

Więcej informacji oraz lista dyżurujących przedszkoli na stronie MZO pod adresem:

http://mzo.bielsko.pl/news/207/167/Plan-dyzurow-bielskich-przedszkoli-w-okresie-wakacyjnym-w-roku-szkolnym-2016-2017/d,news-detail.html