UWAGA RODZICE !!!

 UWAGA RODZICE !!!

PRZYPOMINAMY, ŻE NALICZENIA ZA M-C CZERWIEC 2019 NALEŻY UREGULOWAĆ            W M-CU LIPCU 2019

( DOSTĘPNE BĘDĄ NA PORTALU RODZICA 2 LIPCA 2019)

 

PROSIMY O BEZWZGLEDNE PRZESTRZEGANIE TERMINU PŁATNOŚCI ( DO 10 KAŻDEGO M-CA ).

 DOKONUJĄC PRZELEWU NIEDOPUSZCZALNE JEST ZAOKRĄGLANIE WPŁAT, PROSZĘ WPŁACAĆ DOKŁADNĄ KWOTĘ .