Oświadczenie do zwolnienia z opłaty

Drodzy Rodzice!

Prosimy o pilne wypełnienie oświadczenia o zniżce
za korzystanie z pobytu dziecka w przedszkolu
i zwrócenie go do nauczycieli grup
w nieprzekraczalnym terminie do 07.09.2020r.
Nie dotyczy dzieci 6-cio letnich
(rocznik 2014).

oświadczenie do zwolnienia z opłaty – nowe