MUZYKA TO MATEMATYKA

Nowe logo Kraina Muzyki bez tła

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z grupy P I EU „Motylki” oraz P II EU „Żabki”  będą brały udział w projekcie „MUZYKA TO MATEMATYKA” utworzonym na podstawie V edycji programu „KRAINA MUZYKI”, którego głównym celem jest rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz promocja matematyki i jej roli w muzyce.

Wychowując i ucząc przez sztukę – muzykę, dziecko ma możliwość poznania świata, wartości społecznych i moralnych. Wyrażanie siebie w trakcie ekspresji ruchowych – wspomaga rozwój emocjonalny i uwrażliwia na potrzeby innych. Nieśmiałe dzieci otwierają się poprzez wchodzenie w rolę artysty. Nawet jeśli, życie dziecka nie będzie związane z matematyką, zdolności logicznego i analitycznego myślenia będą przydatne zawsze.

Dlatego w połączeniu z aktywnymi formami nauczania i przy udziale edukacji muzycznej, zdobywanie kompetencji matematycznych będzie przyjemniejsze, innowacyjne i interdyscyplinarne. Okazuje się bowiem , że oprócz symbolicznego języka,edukacja muzyczna ma wiele wspólnego z królową nauk.

Koordynatorkami projektu są nauczycielki Agata Pajor oraz Izabela Kowalczyk