MAMO! TATO! „PRZEDSZKOLE- WYBÓR czy KONIECZNOŚĆ”

MAMO! TATO! „PRZEDSZKOLE- WYBÓR czy KONIECZNOŚĆ” Wasze dziecko idzie do przedszkola. Jesteście pełni obaw. Chcecie wiedzieć, jak odnajdzie się ono w nowym środowisku, jak będą się układać jego kontakty z rówieśnikami? Rodzice dzieci 3-5-letnich stają często przed dylematem – czy posłać dziecko do przedszkola, czy nie. Jeśli nie – kto zapewni opiekę i wychowanie dzieciom pod nieobecność rodziców, czy mama ma zrezygnować z pracy. Jeśli tak – jak dziecko poradzi sobie z adaptacją? Jakie są panie, z którymi dziecko będzie spędzało większość swego czasu? Czy przedszkole jest potrzebne? Co daje waszym dzieciom przedszkole: Przedszkole jest instytucją, która uzupełnia rodzinę. Ma ono pomóc dzieciom w tym, aby poradziły sobie w życiu poza ramami rodziny. Dużą wagę przywiązuje się tu do zapewnienia podstawowych potrzeb każdego dziecka – potrzeby akceptacji i bezpieczeństwa. Odpowiadają za to wszyscy pracownicy placówki, ale przede wszystkim nauczycielki, które spędzają z dziećmi najwięcej czasu. Wiek przedszkolny to okres, w którym następuje ogromny skok w rozwoju każdego dziecka. Większość czasu dziecko spędza na zabawie, w trakcie której nawiązuje kontakty społeczne, uczy się współżycia w grupie oraz poznaje świat, zaspokajając naturalną potrzebę aktywności. Dzieci uczą się wyrażania swoich emocji, eksperymentują i doświadczają, próbują rozwiązywać drobne problemy. Stawiają pytania i wspólnie z nauczycielką szukają na nie odpowiedzi. Mają okazję poznać swoje możliwości, pokonać lęki. Poprzez słuchanie bajek opowiadanych przez nauczycielkę i wspólne rozmowy – uczą się odróżniać dobro od zła, wzbogacają swoje słownictwo, uczą się poprawnej mowy. Co może zaoferować Waszym dzieciom nasze przedszkole? • opiekę i wychowanie, nad którym czuwają nauczycielki z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z dziećmi, • atrakcyjne zajęcia i zabawy dla dzieci mające na celu indywidualny rozwój dziecka: intelektualny, ruchowy, manualny, • spacery i wycieczki stwarzające okazję do obserwowania przyrody • spotkania z ciekawymi ludźmi: z policjantem, strażakiem itp. • uroczystości z udziałem członków rodzin, np.: Dzień Babci i Dziadka, festyn, Jasełka • przygotowanie i udział dzieci w przeglądach i konkursach, • zajęcia dodatkowe realizowane ponad podstawę programową