„Konstruowanie gier planszowych”

Scenariusz zajęcia matematycznego.
Data: 7.04.2016
Prowadząca: Agnieszka Średniawa , Anna Żurek
Grupa: „Słoneczka”- 5-6 latki
Temat zajęcia: „Konstruowanie gier planszowych”

Cele:
 Aktywizowanie myślenia;
 Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym;
 Doskonalenie umiejętności liczenia i dodawania;
 Przejawianie życzliwości wobec innych dzieci;
Cele operacyjne : dziecko-
 Potrafi współdziałać z innymi;
 Potrafi pracować w zespole;
 Prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi;
 Dodaje i odejmuje w zakresie 10;
 Rozwiązuje działania do podanych zadań;
 Przestrzega zasady i normy określone przez zabawę;
Forma: z całą grupą, z podziałem na 4 zespoły

Metody:
– zadań stawianych do wykonania;
– samodzielnego doświadczenia;

Środki dydaktyczne: 4 białe kartony, kostki do gry, kartoniki z napisem „START”, „META”, różne gry planszowe do demonstracji, flamastry, klej, kredki.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa integracyjna „Powitanie” – dzieci poruszają się w rytm muzyki, na przerwę w muzyce witają się poszczególne części ciała (ręce, stopy, kolana łokcie);

2. Dzieci zebrane na dywanie:
Rozmowa na temat gier planszowych, dzieci wymieniają ulubione gry i opowiadają o tym, z kim lubią grać w przedszkolu, z kim grają w domu, jak to jest, kiedy się wygrywa, przegrywa, uczestniczy w grze;
Określenie przez dzieci elementów, z jakich składa się gra planszowa: plansza, kostka, pionki, opis gry z określeniem zadań i reguł;

3. Zachęcenie dzieci do skonstruowania wspólnie gry planszowej /4 zespołach przy stoliku /:
– Podział dzieci na zespoły
– Rozplanowanie planszy gry na kartce
– Ustalenie zasad i reguł gry.

4. Uczestniczenie w grze – dzieci wspólnie podejmują i realizują zadania, przestrzegając ustalonych reguł;

5. Wymiana zespołów – zapoznanie z zasadami poszczególnych reguł, wspólna gra.

Podsumowanie:
Dzieci z grupy „Słoneczka” z wielkim zaangażowaniem brały udział w tworzeniu gier. Same ustalały zasady gry i grały przestrzegając wszystkich reguł. Przez kolejne dni dzieci chętnie wracały do stworzonych przez siebie gier. Zachęcamy rodziców do wspólnego konstruowania gier z dziećmi w domu.