Kolejne spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej

8 listopada odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej. Tym razem dzieci dowiedziały się, dlaczego nie należy rozmawiać z nieznajomymi. Najpierw obejrzały ciekawy film, a później odbyła się pouczająca pogadanka na temat tego, dlaczego należy być ostrożnym w kontaktach z osobami obcymi.