Kadra pedagogiczna

Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego i zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego.

Dyrektor przedszkola

 • mgr Bogusława Kajstura – nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki

 • mgr Izabela Handzlik – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Alicja Droździk – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Lucyna Fabia – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Miranda Średniawa – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Maria Wątor – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Barbara Zielińska – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Agnieszka Średniawa – nauczyciel dyplomowany
 • mgr Agnieszka Kroczek – nauczyciel mianowany
 • mgr  Anna Żurek- nauczyciel mianowany
 • mgr Aneta Woźniak nauczyciel kontraktowy
 • mgr Agnieszka Sobaniak nauczyciel stażysta
 • mgr Joanna Rotyńska nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Magdalena Kała logopeda

Personel administracyjno-obsługowy

 • Dorota Kożuch
 • Magdalena Szczęść
 • Joanna Kręcichwost
 • Marzena Kachel
 • Iwona Pilarz

Intendent

 • Monika Tarnawa

Pracownicy kuchni

 • Agata Konior
 • Małgorzata Miętus
 • Lucyna Ficek

Konserwator

 • Piotr Płoskonka