„IV Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie i Zdrowiu Przedszkolaka.”

Dnia 21.11.2017r. dzieci z grupy „Misie” uczestniczyły w „IV Turnieju Wiedzy                      o Bezpieczeństwie i Zdrowiu Przedszkolaka”. Turniej odbył się w Hali Sportowej przy          ul. Bratków w Bielsku – Białej. W zmaganiach brało udział 8 bielskich przedszkoli.              Dzieci oprócz wspólnej, wspaniałej zabawy mogły porozmawiać i zobaczyć prezentację przedstawicieli służb, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem i zdrowiem – WOPR, GOPR, Straż Pożarna, Ratownictwo Medyczne, Koleje Śląskie, Policja i Straż Miejska.

Z nagrodami, dobrym humorem i mądrzejsi o wiedzę, którą zdobyli na turnieju „Misie” wróciły do przedszkola.