IV Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków

15 maja 2019r. w przedszkolu nr 49 w Bielsku-Białej odbyła się IV Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków.  W olimpiadzie brały udział dzieci z bielskich przedszkoli Nr 2, Nr 7, Nr 9, Nr 14, Nr 24, Nr 25, Nr 29, Nr 40, Nr 49, Nr 55.  Przedszkola przeprowadziły eliminacje na etapie przedszkolnym, wyłaniając zespół reprezentujący placówkę w finale. Matematyczne zmagania najmłodszych oceniało jury w składzie: p. Jolanta Klajmon doradca metodyczny z matematyki dla nauczycieli klas I-III, p. Lucyna Kempys – doradca metodyczny z zakresu wychowania przedszkolnego, p. Sylwia Dudek nauczyciel matematyki w-ce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27. Przewodniczącą jury byłą p. Agnieszka Herma dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
Gratulujemy uczestnikom i laureatom !