II Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków

Dnia 27.04.2017r. odbyła się II Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków. Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Przedszkole Nr 49 oraz Przedszkole Nr 25 w Bielsku-Białej. Zmagania małych matematyków miały miejsce w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej Nr 27 w Bielsku-Białej dzięki uprzejmości pani dyrektor Edyty Helfer.

Celem Olimpiady było sprawdzenie kompetencji matematycznych oraz odporności emocjonalnej dzieci  6 –letnich. Wiedza i umiejętności, którymi wykazały się dzieci podczas zabaw matematycznych stanowią fundament do dalszych etapów nauczania.

W Olimpiadzie brały udział dzieci z bielskich przedszkoli: Nr 2, Nr 10, Nr 25, Nr 31, Nr 32, Nr 36, Nr 40, Nr 49. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty na czele z z-cą dyrektora  Januszem Kapsem oraz  st. inspektor Iwoną Bojarską.
Zmagania dzieci oceniało jury w składzie: p. Jolanta Klajmon, p. Maria Dębska, p. Lucyna Kempys, któremu przewodniczyła p. Agnieszka Herma.
W tym roku największą liczbę punktów otrzymało Przedszkole Nr 2, nasze przedszkolaki zajęły 3 miejsce a Mistrzem Matematyki został Krzysztof Smala z Przedszkola Nr 2 w Bielsku-Białej. Dzieci otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody, które ufundowali sponsorzy oraz Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej.
Dodatkowymi atrakcjami dla dzieci były zabawy z wiatrakiem matematycznym, innowacyjną pomocą do nauczania matematyki autorstwa: Urszuli Dąbrowskiej i Izabeli Żukowskiej oraz zumba kids prowadzona przez Tunię z kanału dziecięcego TVP ABC.

Rywalizacja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze .