Dzień matematyki

W czwartek 25 października od godzinie 9.15   wszystkie przedszkolaczki  wyruszyły w podróż do Krainy Matematyki. Dojechały  po wykonaniu  zadania Sówki-mądrej główki. Dzieci poprzez zabawy utrwalały  figury geometryczne, poznane cyfry, udoskonaliły umiejętności układania rytmów, oraz kodowania. Każda grupa zaprezentowała rymowankę matematyczną. Finałem zabawy była praca każdej grupy w Sali : Grupy młodsze układały kompozycje z figur geometrycznych wg wzoru : Grupy starsze podzielone na 4 zespoły kodowały plansze z figur wg kolorów. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.