Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu

Dzieci z grup „Misie”,  „Słoneczka” , „Pszczółki”, „Biedroneczki” i „Sówki”   zaprosiły swoje babcie i dziadków na przedszkolną uroczystość , aby w szczególny sposób podziękować im za ich miłość, cierpliwość i dobroć. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem  zaprezentowały swoje programy artystyczne. Dumni dziadkowie i babcie ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich wnuków.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc w organizacji dnia Babci i Dziadka.