Dodatkowa działalność

Troszcząc się o wszechstronny rozwój powierzonych nam dzieci, o rozwijanie ich zainteresowań a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Rodziców, którzy coraz bardziej  świadomi znaczenia edukacji przedszkolnej, podejmujemy szereg działań podnoszących jakość oferty edukacyjnej naszej placówki. Dlatego też oferta edukacyjna Naszego Przedszkola uwzględnia wszechstronny rozwój dzieci: intelektualny, psychofizyczny, emocjonalny i społeczny. W  pracy wychowawczo – dydaktycznej stosujemy wiele innowacyjnych metod między innymi z zakresu:

 • kinezjologii edukacyjnej z elementami W. Sherborn czy P. Dennisona
 •  „Dziecięcej matematyki” Ewy Gruszczyk-Kolczyńskiej
 •  metodę  Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

 Do stałego repertuaru dodatkowej oferty edukacyjnej należą  prowadzone według potrzeb i zainteresowań dzieci zajęcia:

 •   „Mały odkrywca„- jest to wprowadzanie dzieci w świat fizyki poprzez eksperymenty i zabawę, wykorzystując dziecięcą ciekawość oraz przedmioty codziennego użytku.
 •   „Mali ekolodzy”- działania skierowane na poznawanie świata otaczającej przyrody oraz kształtowanie świadomej postawy małego ekologa. W tym też zakresie współpracujemy z LOP, nadleśnictwem Wapienica, klubem Gaja.  Realizujemy program antynikotynowy” Czyste powietrze wokół nas”. W ramach tych działań dzieci prowadzą hodowle roślin, zbierają makulaturę, elektrośmieci, wspomagają schronisko dla zwierząt. Wśród zadań, jakie realizują nauczycielki z dziećmi jest włączenie się przedszkolaków do projektu ekologicznego „ Bielsko- Biała chroni klimat”
 •   „Mali Artyści”: zajęcia plastyczno-techniczne- wprowadzamy dzieci w świat kolorów: Działania skierowane są na wprowadzanie dziecka w świat sztuki i twórczego działania poprzez stosowania różnorodnych materiałów i technik plastycznych oraz ciekawych przyborów.  Współpracujemy z  bielską pracownią ceramiczną. W wyniku tych zadań dzieci chętnie biorą udział w różnych konkursach plastycznych, stają się otwarte na szeroko pojętą estetykę, rozwijają własne zainteresowania.
 •  „Dziecięca orkiestra” zajęcia umuzykalniające- Dzieci mają możliwość muzykowania na instrumentach i przedmiotach akustycznych, same wykonują grzechotki, dzwonki z kapsli i inne. Są to również działania skierowane na rozwijanie zdolności wokalno- muzycznych dzieci oraz kształcenie upodobań estetycznych. Dzięki podejmowanym zadaniom, nasze przedszkolaki są rozśpiewane, chętnie uczestniczą w różnego typu występach estradowych.
 •   „W świecie teatru” są to zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową i ruchową, wyobraźnię i fantazję. Dzieci mają okazję wykonywać własne kukiełki, odgrywać różne role i poznawać arkany sztuki teatralnej. W wyniku tych działań dzieci chętnie przygotowują różne inscenizacje, nie mają zahamowań przed występami na forum. Przedszkolaki mogą także poznawać zaplecze teatru lalek oraz sposoby wykonania kukiełek. Organizujemy liczne wyjścia do Teatru Polskiego czy teatru lalek „Banialuka”.
 • „Mali sportowcy”- dzieci nie tylko rozwijają tężyznę fizyczną, poprzez ćwiczenia i organizowane zawody, biorą udział w spartakiadzie sportowej, ale także poznają różne dyscypliny sportowe i ich przedstawicieli, np. gościliśmy piłkarzy Podbeskidzia.
 •  „Kącik małego kuchcika”są to działania podjęte przy współpracy i zaangażowaniu rodziców. Dzieci poznają tajniki kuchni, poznają produkty, ich przeznaczenie, wykonują sałatki, zdrowe przekąski, soki, pierniczki a przy tym doskonale się bawią. Dzięki tym zajęciom udaje się przemycić zdrową żywność, i zachęcić dzieci do spożywania warzyw. Działania te są także doskonałym sposobem wyrabiania u dzieci świadomości właściwego odżywiania się i jego znaczenia dla zdrowia. Efektem działań był udział w ogólnopolskiej akcji „ Akademia zdrowego przedszkolaka”.
 • „Nasze miasto”zajęcia z zakresu edukacji regionalnej- podejmowane działania mają w sposób twórczy przybliżyć przedszkolakom wiedzę o własnym regionie, zaciekawić tradycją i historią, zapoznać z dziedzictwem kulturowym. W tym zakresie dzieci zwiedzają muzeum bielskie na zamku Sułkowskich, poznają Dom Tkacza, muzeum włókiennictwa. Poprzez śpiew, zabawę i taniec dzięki spotkaniom z państwem Janiaków poznają kulturę własnego regionu.
 • „Kącik małego czytelnika”– Bierzemy udział akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dzieci mają możliwość słuchania bajek wprowadzamy także elementy „bajkoterapii” w celu niwelowania stresu i niepokojących zachowań wśród dzieci   
 • zabawy logopedyczne: to działania podejmowane we współpracy z logopedą mające na celu wspomaganie rozwoju mowy dziecka, słuchu fonematycznego i narządów artykulacji, poprzez cykliczne zabawy ortofoniczne, artykulacyjne, oddechowe, emisyjne, stymulujące rozwój dzieci. 
 • Zabawy z językiem angielskim: tutaj dzieci uczą się podstaw języka opznają słówka i angielskie piosenki.

 Ponadto oferujemy :

 • religia- prowadzona przez Siostrę dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich-2x w tygodniu
 • gimnastyka korekcyjna- prowadzona przez Mgr Jadwigę Nabielską dla dzieci sześcioletnich– 2x w tygodniu

Aby uczynić ofertę naszej placówki jeszcze bardziej ciekawą oraz wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych rodziców organizujemy:

 • Andrzejki
 • spotkanie z Mikołajem
 • Wigilia w przedszkolu
 • Dzień Babci i Dzień Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Święto Rodziny
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • udział w konkursach i festiwalach dziecięcych / miejscowych oraz ogólnokrajowych
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów / policjant, strażak…
 • wyjścia do Teatru Polskiego i Teatru „Banialuka”

 Z Rodzicami dzielimy się nowinami i informacjami poprzez:

 • zebrania ogólne i grupowe
 •  kontakty indywidualne
 •   uroczystości przedszkolne  
 • zajęcia otwarte dla rodziców
 •  gazetkę informacyjną
 •  informacje na stronie  przedszkola