Czyste powietrze wokół nas

Program przedszkolnej edukacji antytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” po raz kolejny był realizowany w naszej placówce. Grupa „Misie” – dzieci 5-letnie za zgodą rodziców wzięła udział w programie. Z założeniami i celami programu dzieci zostały zapoznane w czasie 5 zajęć warsztatowych zaproponowanych przez autorów programu. Dzieci dzięki udziałowi w programie zdobyły wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego i w jaki sposób się przed nim bronić. Ich zainteresowanie tematem i zaangażowanie w proponowane działania potwierdza zasadność realizacji programu wśród dzieci w wieku przedszkolnym.